Wie we zijn

Rafaël Den Bosch is een charismatisch en evangelisch kerkgenootschap. We maken deel uit van Rafaël Nederland, wat op haar beurt weer onderdeel uitmaakt van The International Church of the Four Square Gospel.
Rafaël Den Bosch heeft een accent op familie-zijn. Onze samenkomsten kenmerken zich in gastvrijheid, huiselijkheid en acceptatie. We willen van God en van elkaar leren en de talenten, gaven en roepingen die God ons geeft de ruimte geven. Ons model van kerk is gebaseerd op handelingen 2:42.

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed"