Giften en ANBI

Rafaël Den Bosch heeft een ANBI beschikking, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Giften kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

 • NL83INGB0006727610

Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht een aantal gegevens te publiceren op de website van de gemeente om de ANBI status te behouden. Deze gegevens zijn hieronder te vinden:

CIO ANBI – Rafaelgemeenschap Den Bosch

A - Algemene gegevens

 • Officiële naam conform statuten: Rafael Gemeenschap Den Bosch
 • Publieksnaam: Rafael Den Bosch
 • Kamer van Koophandel nummer: Geen
 • RSIN: 811469207
 • Postadres: Rafael Den Bosch, Maassingel 200, 5215 GK 's-Hertogenbosch
 • Email: info@rafael-denbosch.nl

B - Samenstelling bestuur

De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester. De samenstelling van het leidersteam is te vinden via deze link: https://rafaeldenbosch.nl/?q=node/55.

C - Doelstelling en Visie

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

 • Het houden van openbare samenkomsten
 • Het organiseren van bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
 • Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
 • Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof
 • Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
 • Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
 • Het werkgebied van de gemeenschap omvat met name Den Bosch en de ruime omgeving.

D - Beleidsplan

Jaarverslag en beleidsplan Rafaël Den Bosch:

https://www.rafaeldenbosch.nl/?q=node/58

Rafaeël Den Bosch heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen van en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland:

https://resources.rafael.nl/wp-content/uploads/2024/06/Beleid-Jaarplan-Rafael-Nederland-2024-VERKORT.pdf

E - Beloningsbeleid

Geen salaris, wel is er mogelijkheid tot het declareren van bepaalde onkosten die passen bij de activiteiten en doelstellingen van Rafaël Den Bosch.

F - Verslag activiteiten vorig jaar

De vaste activiteiten die horen bij kerk zijn hebben op regelmatige basis het gehele jaar door plaatsgevonden: samenkomsten, kinderwerk, bijbelstudies, kringen, leiderschapsontmoetingen, etc. Verder verwijzen we naar het jaarverslag en de plannen: https://rafaeldenbosch.nl/?q=node/58.

G - Begroting dit jaar en financieel jaarverslag vorig jaar

Zie de CIO ANBI tabel onder aan deze pagina.

De Kascontrole vindt elk jaar plaats vóór de jaarvergadering. De kascontrole commissie is akkoord met de opgestelde jaarrekening.

H- Privacy Statement

Klik hier voor ons privacy statement in het kader van de AVG: https://rafaeldenbosch.nl/?q=node/346