Veilige Kerk

Veilige kerk

In de media horen we geregeld over situaties van machtsmisbruik, manipulatie van mensen, misbruik op seksueel gebied, fraude en bedrog binnen bedrijven, kerken en scholen. Rafaël Den Bosch wil een plaats zijn waar zorg is voor mensen en waar het veilig is om naar toe te gaan. 

 De Bijbel is er duidelijk over: leiders dragen een grote verantwoordelijkheid.  In het Nieuwe Testament staan enkele duidelijke aanwijzingen voor leidinggevenden, zie  1 Timotheüs 3:1-7; Titus 1:5-9 en 1 Petrus 5:1-3. Leidinggeven wordt in de Bijbel neergezet door het voorbeeld van onze Here Jezus Zelf, namelijk ‘in de gestalte van een dienstknecht’ (Filippenzen 2:7).  

Melding doen

Wilt u een situatie, waarin sprake is van misbruik, manipulatie of onrecht, direct melden? Voor een melding van (vermoedelijk) misbruik of manipulatie binnen Rafaël Den Bosch kunt u iemand van het leidersteam benaderen. Betreft uw melding leden van het leidersteam van Rafael Den Bosch of wilt u liever een melding doen bij iemand buiten onze eigen kerk, dan kunt u direct melding doen bij Rafael Nederland via het volgende email adres: meldpunt@rafael.nl. Afhandeling van de klacht vindt dan plaats volgens het ‘reglement voor de afhandeling van klachten tegen leiders binnen Rafaël Nederland’: https://rafael.nl/veilige-kerk .

Rafaëlgemeenschap Den Bosch is via Rafaël Nederland tevens aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Bij klachten over machtsmisbruik kunt u ook terecht bij het landelijke SEM-meldpunt. Nadere informatie staat op www.wijzijnsem.nl.

Intentieverklaring Veilige kerk in Nederland 

Op 10 december 2014 is er door een groot aantal kerken een intentieverklaring met betrekking tot een Veilige Kerk opgesteld. ​Deze intentieverklaring is mede ondertekend door Rafael Nederland (RN), het kerkgenootschap waarbij wij als Rafaël Den Bosch zijn aangesloten en luidt als volgt: Tekstvak