RDB zelf straat op voor 10 mooiste bijbelverhalen

Op zoek naar stemmen voor de tien mooiste bijbelverhalen raak ik op straat in gesprek met een moslima. Ze is in de rouw en draagt een witte hoofddoek. Haar dochter heeft kort geleden haar ongeboren kindje verloren. De vrouw legt uit dat ze er verdriet van heeft, maar dat ze accepteert dat God geeft en neemt. Ze bekijkt de bijbelverhalen die op mijn flyer staan met interesse. ‘Ik herken veel verhalen vanuit de Koran’ zegt ze verbaasd. Op de vraag wat haar mooiste bijbelverhaal is, wijst ze naar de Ark van Noach.

Tien mooiste bijbelverhalen

Wat is jouw mooiste bijbelverhaal? Deze vraag wordt door de samenwerkende kerken van ’s-Hertogenbosch aan Bosschenaren gesteld. Mensen, gelovig of niet-gelovig, hebben vaak wel iets met één of meerdere verhalen uit de Bijbel. Bijvoorbeeld omdat je het vroeger op school zo’n mooi verhaal vond.

Pagina's